Situacija: Zgrada MM-1, Grude

Lokacija zgrade je na katastarskim česticama 2258 i 2262, Općina Grude. Zgrada je pozicionicana centralno na parceli. Kolni pristup je sa sjeverne strane. Istočno, na etaži prizemlja, postoji 16 VPM kao i dječije igralište od 84 m2. Zapadno od zgrade, u podrumskoj etaži, smještena su jos 3 VPM i ulaz u garažu. Ulaz u podrumsku etažu nalazi se na istočnoj strani parcele. U garaži je smješteno 13 parkirnih mjesta.
Kliknite za uvećani prikaz
Kliknite za uvećani prikaz